Ehitustööde omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve on meie peamine ja oluliseim osa tööst. Teostame omanikujärelevalvet eramutele, korteriühistutele, lao- ja tootmishoonetele ning teistele ärihoonetele. Hoiame korras dokumentatsiooni ning aitame tellijat tehtud tööde vastuvõtmisel ning paljudes muudes tellija ja ehitaja vahelistes küsimustes.

Kasutusloa taotlemine

Kui hoonel puudub kasutusluba ning endal puudub aeg sellega tegelemiseks, siis aitame sind kõiges, mis puudutab kasutusloa taotlemist. Selgitame välja olemasoleva olukorra, tellime vajadusel vajalikud lisadokumendid ning taotleme kooskõlastused omavalitsuselt.

Ehitusalane konsultatsioon

Enne ehitustöödega alustamist on mõistlik olemasolev ehitusprojekt või veel projekteerimises olevad joonised üle vaadata ning leida optimaalseim lahendus, mis vastab nii Tellija kui ka arhitekti nägemusele. Samuti aitame koostada põhjalikke ehituseelarveid protsessi selgemaks juhtimiseks.

Ehitise audit

Pakume põhjalikku hindamist ja analüüsi ehitusobjekti seisukorrast. Kontrollime, et kinnisvara vastaks kehtivatele normidele, tuvastame võimalikud probleemid ning pakume lahendusi ehitise tehnilise seisukorra parendamiseks.

Teetööde omanikujärelevalve

Tagame tee infrastruktuuri projektide eduka elluviimise. Teenus hõlmab kogu ehitusprotsessi, alustades planeerimisest kuni teostuseni. Eesmärk on kindlustada tellijale, et teetööd saavad valmis õigeaegselt, eelarves ning vastavad kõrgetele standarditele. Omanikujärelevalvet teostab teedeinsener, tase 6 kutsetunnistusega.