Ehitustööde omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve on meie peamine ja oluliseim osa tööst. Teostame omanikujärelevalvet eramutele, korteriühistutele, lao- ja tootmishoonetele ning teistele ärihoonetele. Hoiame korras dokumentatsiooni ning aitame tellijat tehtud tööde vastuvõtmisel ning paljudes muudes tellija ja ehitaja vahelistes küsimustes.

Kasutusloa taotlemine

Kui hoonel puudub kasutusluba ning endal puudub aeg sellega tegelemiseks, siis aitame sind kõiges, mis puudutab kasutusloa taotlemist. Selgitame välja olemasoleva olukorra, tellime vajadusel vajalikud lisadokumendid ning taotleme kooskõlastused omavalitsuselt.

Ehitusalane konsultatsioon

Enne ehitustöödega alustamist on mõistlik olemasolev ehitusprojekt või veel projekteerimises olevad joonised üle vaadata ning leida optimaalseim lahendus, mis vastab nii Tellija kui ka arhitekti nägemusele. Samuti aitame koostada põhjalikke ehituseelarveid protsessi selgemaks juhtimiseks.

KredExi tehniline konsultant

Aitame korteriühistuid kõiges, mis puudutab KredExi rekonstrueerimistoetuste taotlemist ja projekteerimist. Tuleme appi, kui asjaajamine muutub aeganõudvaks ja keeruliseks ning viime projekti lõpuni.